Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

UBND THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

19:29 21/04/2022

Sáng ngày 21/4/2022, tại Hội trường UBND thành phố, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

16:29 31/03/2022

Tình huống 1: Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức xét xử lưu động

NỘI DUNG TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT

NỘI DUNG TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT

16:59 24/02/2022

Một số giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 (Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; Ngh định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19)

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TỪ NGÀY 01/01/2022

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TỪ NGÀY 01/01/2022

14:29 31/12/2021

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

TÌNH HUỐNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

TÌNH HUỐNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

08:40 22/12/2021

Tình huống: Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

08:29 02/12/2021

I. CHỨNG THỰC CHỮ KÝ LÀ GÌ?
Kết quả kiểm tra tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch; nuôi con nuôi và chứng thực tại 05/23 xã, phường trên địa bàn thành phố

Kết quả kiểm tra tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch; nuôi con nuôi và chứng thực tại 05/23 xã, phường trên địa bàn thành phố

22:57 26/10/2021

Thực hiện Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch; nuôi con nuôi và chứng thực tại 05/23 xã, phường trên địa bàn thành phố.
UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

22:22 19/10/2021

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (viết tắt là Quyết định số 25), Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 25 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 15/10/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 25 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

07:28 24/08/2021

Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Luật năm 2020) và ngày 01/7/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố số 09/2020/L-CTN. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Sau đây là một số quy định mới của Luật năm 2020.

Thành phố Quảng Ngãi kiểm tra tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch; nuôi con nuôi và chứng thực tại 05/23 xã, phường trên địa bàn thành phố

Thành phố Quảng Ngãi kiểm tra tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch; nuôi con nuôi và chứng thực tại 05/23 xã, phường trên địa bàn thành phố

22:42 18/08/2021

Thực hiện Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch; nuôi con nuôi và chứng thực tại 05/23 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 849

Tổng số lượt xem: 624493