Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ BUỘC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG LÊ BÁ MẪN; NƠI Ở HIỆN TẠI: TỔ 9 PHƯỜNG TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (02 NGÀY 12/10 VÀ 13/10/2022)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ BUỘC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG LÊ BÁ MẪN; NƠI Ở HIỆN TẠI: TỔ 9 PHƯỜNG TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (02 NGÀY 12/10 VÀ 13/10/2022)

15:07 11/10/2022

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-KPHQ ngày 11/7/2022 của Chủ tịch UBND thành phố buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;
Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 216/QĐ-CCXP ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;
Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 05/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Tổ chức lực lượng thi hành Quyết định số 216/QĐ-CCXP ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp ông Lê Bá Mẫn, nơi ở hiện tại: Tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.
Về việc thông cáo báo chí việc tổ chức lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

Về việc thông cáo báo chí việc tổ chức lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

16:54 18/07/2022

Ngày 18/7/2022, UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 2508/UBND-XD về việc thông cáo báo chí việc tổ chức lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả số 480/QĐ-CCXP ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với trường hợp ông Nguyễn Nuôi, thường trú tại Tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi

 

Thông tin báo chí về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ ông Bùi Văn Oanh; ông Bùi Văn Long, bà Tống Thị Lệ Chi

Thông tin báo chí về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ ông Bùi Văn Oanh; ông Bùi Văn Long, bà Tống Thị Lệ Chi

13:59 13/06/2022

Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1964a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, với tổng diện tích sử dụng đất là 8,19ha; trong đó: Diện tích sử dụng đất để đầu tư khu tái định cư theo quyết định phê duyệt là 6,369ha, diện tích san lền để chống nhập úng là 1,821ha (quy hoạch đất tổng hợp, nằm ngoài ranh giới quy hoạch được UBND tỉnh thống nhất tại điểm a, mục 2, Thông báo số 274/TB-UBND ngày 21/9/2019).
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI: HỌP BÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRƯỚC KHI TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI: HỌP BÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRƯỚC KHI TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

12:29 10/06/2022

Ngày 10/6/2022, Chủ tịch UBND TP ký ban hành Công văn số 1973/UBND-XD chỉ đạo thực hiện việc họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí trước khi tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các công trình, dự án trên địa bàn thành phố.