Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15/02/2022 22:12    642

Ảnh minh họa

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 về việc Quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Nội dung cụ thể Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 15/02/2022:

 

 

 

 

 

 

 

VP