Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2015/QĐ-UBND V/v thụ lý và xác minh nội dung khiếu nại lần hai của ông Phạm Hồng Phong, thường trú tại thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi 20-05-2024
2 1945/QĐ-UBND V/v thụ lý và xác minh nội dung khiếu nại lần đầu của ông Mai Văn Minh (Địa chỉ: TDP Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 14-05-2024
3 1944/QĐ-UBND V/v thụ lý và xác minh nội dung khiếu nại lần hai của ông Vy Văn Tánh (Địa chỉ: thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 14-05-2024
4 1929/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Bùi Xuân Liêm và bà Bùi Thị Mỹ Hạnh (Địa chỉ: Số 99 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi) 13-05-2024
5 1930/QĐ-UBND Quyết định thụ lý và xác minh nội dung khiếu nại lần hai của ông Bùi Đình Thành (được ông Bùi Hữu Chí ủy quyền) 13-05-2024
6 780/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại lần hai của các ông (bà) Huỳnh Viện, Huỳnh Thị Dung (cùng ở tổ 9 phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi) và Huỳnh Thị Lan (ở tổ 5 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi) 15-04-2024
7 517/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Bùi Thị Thanh Hà (Địa chỉ: Hẻm 968/1/11/4 Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 07-02-2024
8 7933/QĐ-UBND Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Song (Địa chỉ: Số 74 đường Trương Quang Trọng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi (lần đầu) 29-12-2023
9 7486/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Mai Văn Minh, địa chỉ: Tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 27-12-2023
10 7350/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Lê Quý (Địa chỉ: số 150 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi) 22-12-2023
11 7345/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Trần Hốt (Địa chỉ: Xóm Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi) 21-12-2023
12 6176/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Trương Thị Tam (địa chỉ: Tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 14-12-2023
13 6038/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Tư (Địa chỉ: thôn Xuân An, xã Tịnh Hoà, thành phố Quảng Ngãi) 05-12-2023
14 5260/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Võ Thị Thanh Thúy (lần đầu) 30-10-2023
15 5259/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Lê Văn Mảnh (địa chỉ: Trú ở thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi) 30-10-2023
16 4718/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Bùi Thị Thúy Hường, địa chỉ: TDP Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi 11-10-2023
17 3842/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thắng (địa chỉ:số nhà 127/11 đường Nguyễn Thụy, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi) (lần hai) 29-08-2023
18 3840/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Hốt (Địa chỉ: xóm Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 29-08-2023
19 3764/QĐ-UBND Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Trần Đức Chức (Địa chỉ: Tổ 2, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 21-08-2023
20 3284/QĐ-UBND Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Công ty Cổ phần du lịch QT&T, địa chỉ: xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 19-07-2023
21 2306/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại đối với bà Nguyễn Thị Tiến Tài - lần đầu (Địa chỉ: Trú ở số nhà 268, đường Nguyễn Trãi, thành phố Quảng Ngãi) 19-05-2023
22 1667/QĐ-UBND V/v giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Tạ Công Hoàng (Địa chỉ: Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 12-04-2023
23 349/QĐ-UBND Quyết định Về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Lê Thể, bà Nguyễn Thị Ty 19-01-2023
24 149/KL-UBND Kết luận nội dung tố cáo đối với Ông Nguyễn Phùng Xuân Thu, Hiệu Trưởng Trường trung học cơ sở Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi 21-11-2019