Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2822/QĐ-UBND V/v xếp loại các tập thể Trường mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố năm học 2023-2024 17-07-2024
2 871/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi 17-07-2024
3 2798/UBND-TN V/v thực hiện thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Quảng Ngãi 16-07-2024
4 158/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 16-07-2024
5 359/BC-UBND Kế hoạch phát triển giáo dục và dự toán NSNN năm 2025 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2025-2027 16-07-2024
6 360/BC-UBND Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2024 và dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025 16-07-2024
7 3332/TB-STNMT THÔNG BÁO Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 15-07-2024
8 07/TB-KT Triển khai mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Kinh tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Thành phố 15-07-2024
9 687/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo thông qua quy mô đầu tư và phương án thiết kế dự án: Đầu tư, nâng cấp các trường Mầm non trên địa bàn thành phố 15-07-2024
10 1431-CV/TU Về việc tham gia góp ý dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp 15-07-2024
11 2025-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY cho ý kiến về việc tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 15-07-2024
12 2026-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 tại khu vực xã Tịnh Hòa và xã Tịnh Kỳ để phù hợp với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045 15-07-2024
13 2028-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY cho ý kiến về điều chỉnh phê chuẩn quyết ngân sách địa phương năm 2022 15-07-2024
14 2030-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY cho ý kiến về việc bãi bỏ Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về việc nâng mức hỗ trợ cho các chức danh phó thôn, tổ dân phố; trưởng các hội đoàn thể thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường 15-07-2024
15 2027-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 tại khu vực lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Công viên Thiên Bút 15-07-2024
16 2029-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An 15-07-2024
17 2031-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY cho ý kiến đối với đề xuất dự án Khu dân cư Độc Lập thành phố Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần VIDA GROUP đề xuất 15-07-2024
18 2160/TB-BQL Triển khai mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi 15-07-2024
19 1430-KL/TU Kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác các trái phép tại địa bàn xã Tịnh An 12-07-2024
20 1429-CV/TU Triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 03/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 12-07-2024
21 356/BC-UBND Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2024 12-07-2024
22 1244/TB-SYT Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 12-07-2024
23 633/TB-SGDĐT Thông báo - Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 12-07-2024
24 2023-KL/TU KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ THÀNH ỦY LẦN THỨ 17 (KHÓA XVI) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024 11-07-2024
25 06-QC/TU QUY CHẾ LÀM VIỆC của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 10-07-2024
26 683/TB-UBND Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển tại kỳ tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2023 09-07-2024
27 553-BC/TU Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 09-07-2024
28 1425-CV/TU Báo cáo kết quả 5 năm (2020 - 2025) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI 09-07-2024
29 345/BC-UBND Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2024 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 09-07-2024
30 347/BC-UBND Kết quả thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ 09-07-2024