Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định hồ sơ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Tịnh Châu 2022

26/09/2023 11:29    159

Sáng ngày 26/9/2023, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi về thẩm định hồ sơ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tịnh Châu năm 2022.

Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hiên - Phó Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Về phía thành phố có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Lâm, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị ở thành phố, lãnh đạo và cán bộ liên quan ở xã Tịnh Châu.

Xã Tịnh Châu xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, do đó, Đảng ủy, chính quyền xã đã xây dựng Nghị quyết và kế hoạch, lộ trình hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phổ biến quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân; huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Hình ảnh: Xã nông thôn mới Tịnh Châu

Theo báo cáo thẩm tra của UBND thành phố, thời gian qua, chính quyền, Mặt trận cùng các hội, đoàn thể ở xã Tịnh Châu tích cực vận động nhân dân chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nên đã đạt được những kết quả đáng kể. Diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc. Cuộc sống của người dân được nâng lên so với trước.

Năm 2022, xã đã huy động trên 16 tỷ đồng để thực hiện Chương trình, gồm nguồn vốn của Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố, ngân sách xã và vốn huy động khác.

Công tác tuyên truyền vận động chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, hưởng ứng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ban phát triển thôn đã vận động 250 hộ dân hiến 3.335,85 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn nội đồng, ngõ xóm.

Toàn xã có 722 cơ sở kinh doanh với hơn 920 lao động tham gia làm việc. Ngành thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, giá các mặt hàng tương đối ổn định, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vẫn giữ mức tăng trưởng. Một số ngành nghề trên địa bàn có thế mạnh như làm vàng, may mặc, mộc, sửa chữa ô tô, xe máy, chế biến lương thực, thực phẩm phát triển mạnh, tạo điều kiện cho lao động tại địa phương tham gia lao động.

UBND xã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để mở rộng quy mô chăn nuôi, sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống. Ngoài ra, các hộ dân trên địa bàn xã thông qua kênh Hội LHPN, Hội Nông dân vay vốn từ Ngân hàng Agribank, Quỹ tín dụng Phương Đông, với tổng dư nợ 39,805 tỷ đồng. Chương trình an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng; tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 là 52,17 triệu đồng/người/năm.

Trong những năm qua, xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và ngành nghề nông thôn; thực hiện có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp; mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu thụ sản phẩm; áp dụng cơ giới hóa các khâu, phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương thành sản phẩm OCOP. Hiện xã Tịnh Châu có 01 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là Rau diếp cá.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chuyển đổi số cũng có nhiều kết quả nổi bật. Có 03/03 thôn đều đạt danh hiệu văn hóa 03 năm liên tục, đạt 100%.  Gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục là 1.125 hộ/ 1.335 hộ đạt 84,26%. Trên địa bàn xã có 1/3 thôn được đề nghị tặng giấy khen “Thôn văn hóa 5 năm giai đoạn 2018 – 2022”, đạt 33,3%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ; hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Căn cứ vào bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đến nay xã Tịnh Châu đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng của cả hệ thống chính trị đặc biệt là sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của người dân; Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội đã triển khai hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, vai trò chủ thể người dân trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo ở nông thôn, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Môi trường cảnh quan nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp hơn. An ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định.

Hình ảnh: Thẩm định hồ sơ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tịnh Châu năm 2022

Đồng chí Trần Ngọc Lâm – Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao: Giá cả vật tư cao, đầu ra sản phẩm còn bấp bênh nên cũng gây khó khăn cho người nông dân, đồng thời việc đầu tư vùng chuyên canh liên vùng cũng chưa được tập trung. Hoạt động phát triển sản xuất còn nhiều khó khăn. Hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chủ yếu là phân tán, khó khăn trong việc cơ giới hóa; áp dụng công nghệ cao vào nông nghiệp và liên kết chuỗi giá trị còn hạn chế; chương trình sản phẩm OCOP chưa thực sự lan tỏa đến người dân. Cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, khó chỉnh trang theo hướng đô thị hóa; một bộ phận người dân không nhỏ còn trông chờ ỷ lại sự đầu tư của Nhà nước, chưa phát huy vai trò chủ thể của mình để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Môi trường nông thôn tuy được quan tâm nhưng chưa thực sự chuyển biến rõ nét; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh chưa thường xuyên, chưa tạo được điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; ý thức của người dân trong xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao chưa cao. Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chưa được đồng bộ, sâu rộng, một bộ phận của người dân chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tại Hội nghị, trên cơ sở kiểm tra hồ sơ minh chứng và thực địa trên địa bàn xã, các thành viên trong Đoàn thẩm định đã phân tích kết quả thực hiện các tiêu chí và biện pháp duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, cảnh quan môi trường, tăng cường công tác vệ sinh thực phẩm, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử để xã tiếp tục thực hiện; Kết thúc buổi thẩm định hồ sơ về xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Phó Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Hiên yêu cầu UBND xã Tịch Châu và UBND thành phố khẩn trương bổ sung hồ sơ minh chứng để sớm chuyển đến cấp thẩm quyền xem xét, quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Văn Đạo