Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ủy ban bầu cử thành phố Quảng Ngãi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Tịnh Ấn Tây

18/05/2021

Ủy ban bầu cử thành phố Quảng Ngãi do đồng chí Võ Thành Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố làm trưởng đoàn vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tịnh Ấn Tây.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại từng khu vực bầu cử về công tác niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt của người ứng cử Đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và công tác bảo đảm an toàn tại khu vực bầu cử. Qua kiểm tra, đồng chí Võ Thành Vĩnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp của Ủy ban bầu cử xã Tịnh Ấn Tây. Quy trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử được địa phương thực hiện đúng với quy định của pháp luật và đảm bảo tiến độ đã đề ra; Đồng thời, đề nghị từ nay đến ngày bầu cử Ủy ban bầu cử xã Tịnh Ấn Tây cần tập trung tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác bầu cử đến tận cử tri, để Nhân dân, cử tri thấy được đây là ngày hội của toàn dân; bảo đảm công tác an ninh trật tự ở địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ của người công dân; bên cạnh đó cần chú trọng xây dựng Kế hoạch thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau ngày bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, để ngày 23/5 tới thực sự là ngày hội của toàn dân. Được biết, xã Tịnh Ấn Tây có 7 đơn vị bầu cử với 6.541 cử tri sẽ tham gia đi bầu.

Thùy Trang