Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ BUỘC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ÔNG LÊ BÁ MẪN; NƠI Ở HIỆN TẠI: TỔ 9 PHƯỜNG TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (02 NGÀY 12/10 VÀ 13/10/2022)

11/10/2022 15:07    812

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-KPHQ ngày 11/7/2022 của Chủ tịch UBND thành phố buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; Căn cứ Quyết định cưỡng chế số 216/QĐ-CCXP ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; Căn cứ Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 05/10/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Tổ chức lực lượng thi hành Quyết định số 216/QĐ-CCXP ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với trường hợp ông Lê Bá Mẫn, nơi ở hiện tại: Tổ 9, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi.

UBND thành phố Quảng Ngãi Thông báo triển khai lực lượng cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Lê Bá Mẫn , cụ thể như sau:
1. Thời gian và địa điểm thực hiện cưỡng chế:
1.1. Thời gian thực hiện cưỡng chế: 02 ngày, bắt đầu vào lúc 08h00 phút, từ ngày 12/10/2022 đến hết ngày 13/10/2022.
1.2. Địa điểm: Nơi xảy ra vi phạm, tại thửa đất số 222, tờ bản đồ 25, bản đồ địa chính đo vẽ năm 2016, phường Trần Phú (trước đây là thửa đất số 438, tờ bản đồ số 4 lập theo Chỉ thị 299/TTg, đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thu hồi và phê duyệt quy hoạch phân lô tại Quyết định số 907/QĐ-UB ngày 25/7/1990 thành các lô: ½ lô 40; 41; 42; 43; 50; 51; 52 và ½ lô 53) và đất thuộc hành lang quy hoạch đường bộ (đường Nguyễn Tự Tân, đường quy hoạch).
2. Giao Chủ tịch UBND phường Trần Phú chủ trì, phối hợp với Hội, Đoàn thể phường Trần Phú có trách nhiệm gửi Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức cưỡng chế đến hộ dân được biết; đồng thời vận động hộ dân tự nguyện chấp hành Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND thành phố; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố (qua Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố).
Nay, UBND thành phố thông báo đến ông Lê Bá Mẫn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Trần Thường

Tài liệu đính kèm: TB - Thời gian cưỡng chế Lê Bá Mẫn.pdf