Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Quý I năm 2024, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã nhận tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 27 tỷ 915 triệu đồng

25/04/2024 16:58    156

Quý I năm 2024, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã nhận tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 27 tỷ 915 triệu đồng, tăng 4 tỷ 180 triệu đồng so với năm 2023.

 

   

Trong đó, Hội Nông dân thành phố có số dư tiền gửi tiết kiệm 6 tỷ 674 triệu đồng, tăng 979 triệu đồng so với năm 2023, số hộ tham gia gửi tiết kiệm 3.311 hộ, chiếm 97% số hộ dư nợ; Hội LHPN thành phố có số dư 13 tỷ 414 triệu đồng, tăng trên 3 tỷ đồng so với năm 2023, số hộ tham gia gửi tiết kiệm 6.126 hộ, đạt 98% số hộ dư nợ; Hội Cựu chiến binh thành phố có số dư 3 tỷ 855 triệu đồng, tăng 751 triệu đồng so với năm 2023, số hộ tham gia gửi tiết kiệm 1.875 hộ, đạt 97% số hộ dư nợ; Đoàn Thanh niên thành phố có số dư 3 tỷ 938 triệu đồng, tăng 699 triệu đồng so với năm 2023, số hộ tham gia gửi tiết kiệm 1.992 hộ, đạt 98% số hộ dư nợ. Một số Hội cấp xã có số dư tiền gửi tiết kiệm qua tổ tiết kiệm và vay vốn cao như: Hội nông dân phường Nghĩa Lộ; xã Nghĩa Phú, phường Chánh Lộ, phường Trần Hưng Đạo,… Hội LHPN xã Tịnh Long, Phường Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Tây, phường Nghĩa Lộ,… Hội CCB xã Tịnh An, xã Nghĩa Dõng, xã Nghĩa Phú, Phường Quảng Phú,… Đoàn thanh niên phường Chánh Lộ, xã Nghĩa Phú, xã Tịnh Kỳ.

 

                                                                               Văn Đạo