Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành uỷ Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

10/06/2024 14:21    179

Sáng ngày 06/6, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Ngô Văn Trọng và Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi đã chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

         Thực hiện Kết luận số 01  ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 03 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành các kế hoạch thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

         Toàn Đảng bộ thành phố đã mở 64 lớp triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa và Kết luận 01. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành hướng dẫn sinh hoạt chủ điểm theo từng quý và phân công cán bộ trực tiếp tham dự, giám sát việc học tập, sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, chủ điểm, với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 97%.

         Toàn thành phố có hơn 100 mô hình đã được duy trì thực hiện, bước đầu có một số mô hình tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng như: tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; tiết kiệm làm theo lời Bác; 10 ngàn đồng xây dựng nhà ở đồng đội của Chi bộ Hội cựu chiến binh thành phố; Ngày lắng nghe dân nói của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quảng Phú... Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị  đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi. Đặc biệt là, các cấp ủy gắn việc học tập và làm theo  Bác với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân thông qua các hình thức như: Tiếp xúc đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Kết quả từ việc thực hiện các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo chuyển biến về hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

      Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được quan tâm, chú trọng. Qua 3 năm, đã khen thưởng cho 21 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu cấp thành phố và đề nghị Tỉnh khen thưởng cho 03 tập thể, 05 cá nhân.

 

 

      Hội nghị cũng được nghe các tham luận của đại diện các cấp ủy trong triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị; chia sẻ những cách làm hay của đại diện những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 

 

      Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Ngô Văn Trọng biểu dương những thành tích đạt được của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị, những tập thể, cá nhân tiêu biểu có những việc làm hiệu quả, tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ đó tạo được sự lan toả trong nhân dân. Đồng chí Bí thư Thành uỷ chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

     Bí thư Thành uỷ Ngô Văn Trọng đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị, tập thể, cá nhân tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05 và các nội dung chỉ đạo tại kết luận số 01; phải học tập, rèn luyện mình thường xuyên, liên tục để tránh những vi phạm, khuyết điểm; Việc học tập và làm theo phải gắn với công việc hằng ngày, gắn với những người xung quanh khi tiếp xúc và đồng hành trong công việc, quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị thiết thực, cụ thể; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, những yêu cầu thiết thực từ thực tiễn đặt ra và nghiên cứu thật kỹ phương hướng giải quyết để đạt được mục tiêu hiệu quả công việc, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

 

         Tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Ngô Văn Trọng tặng hoa chúc mừng 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được UBND tỉnh khen thưởng; UBND thành phố tăng Giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

          Cũng tại hội nghị, ông Lê Tiến Dũng, Báo cáo viên Thành ủy, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi  đã quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao các thứ hạng cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”.