Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI VỚI MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIẢM NGHÈO, VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

20/06/2024 10:30    115

Trong những năm qua Hội Cựu chiến binh thành phố (CCB TP) Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả trong phong trào “CCB phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và bảo vệ môi trường”. Các cấp Hội trong toàn thành phố đã tích cực động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát triển kinh tế, gắn với nghĩa tình đồng đội giúp nhau phát triển kinh tế, không để tái nghèo trong Hội viên CCB.

  Rời quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, nhiều CCB hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn; Ý thực được tầm quan trọng của nhiệm vụ chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho Hội viên, Hội CCB TP trong Chương trình, Kế hoạch công tác luôn xác định tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện phát xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; gây các “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, để hỗ trợ các Hội viên có điều kiện sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp. Hội đã động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh của từng địa phương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nâng cao đời sống, xoá nhà tạm, nhà xuống cấp; tín chấp để hội viên vay vốn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ gìn môi trường ở địa phương.

 

        Trên cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác khảo sát, nắm chắc thực trạng đời sống của cán bộ, hội viên, Hội đã có những biện pháp tích cực như hướng dẫn tìm kiếm, giải quyết việc làm cho Hội viên. Nhằm giúp các CCB phát triển sản xuất, kinh doanh… Để tạo cho Hội viên có nguồn vốn sản xuất kinh doanh và tạo nguồn kinh phí hoạt động, sinh hoạt, các cấp hội đã nhận ủy thác vay vốn của Ngân hàng chính sách - xã hội: Tính đến nay, có 18 cơ sở Hội có hoạt động vay vốn, quản lý 45 tổ tiết kiệm, nâng dư nợ lên  79,423 tỷ đồng (Tăng 25 tỷ so với 5 năm trước), cho 2600 lượt hộ vay để phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, không để tái nghèo và nâng cao đời sống. Ngoài ra Hội còn có 32 tổ CCB góp vốn quay vòng không tính lãi hàng trăm triệu đồng. Hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên về chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… Nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, thuỷ sản, chăn nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên đất đai, về sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng vùng, từng địa bàn đáp ứng với yêu cầu tiêu thụ của thị trường.

        Hiện nay có 27 doanh nghiệp, có 04 trang trại do CCB làm chủ; 213 gia trại, 912 hộ tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã giải quyết cho hơn 2.000 lao động tại chổ thu nhập bình quân từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng/người/tháng. Trong các mô hình phát triển kinh tế của CCB thành phố có các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tập hợp nhiều người lao động là các Cựu chiến binh – Cựu Quân nhân (CCB – CQN), nổi bật như: Cơ sở sản xuất, chế biến đậu khuôn của CCB Trần Đình Tuấn ở phường Nguyễn Nghiêm; Cơ sở mộc dân dụng của CCB Nguyễn Đắc Vinh ở phường Nghĩa Chánh; Doanh nghiệp xây dựng  của CCB Trần Tiến Long; Công ty vật tư xây dựng của CCB Ngô Mạnh ở phường Trần Phú; Cơ sở kinh doanh xăng dầu Lê Văn Trung ở phường Nghĩa Lộ v.v. Tất cả các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ hợp pháp, tạo việc làm cho CCB – CQN với thu nhập khá, nâng cao mức sống gia đình, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và giúp đỡ những đồng đội còn khó khăn.       

       Năm 2019 Hội CCB TP vẫn còn có hộ Hội viên nghèo, đến năm 2020 đã xoá hết hộ nghèo trên địa bàn; Mức sống của hội viên có 44% hộ giàu, khá, 56% hộ có mức sống trung bình, không có hộ cận nghèo và nghèo.

 

 

       Trên cơ sở Nghị quyết của BCH Hội CCB TP, xây dựng mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, thực hiện: Mỗi Hội viên bớt 10 ngìn đồng ăn sáng đóng góp xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ bò giống, hỗ trợ làm nhà cho Hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở… Từ ngày phát động (2013) đến nay “Quỹ nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB TP đã xây dựng được 565 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới 10 ngôi nhà, 6 con bò giống  cho CCB nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở Tịnh An, Tịnh Khê, Tịnh Long, Nghĩa An, Tịnh Kỳ, Tịnh Thiện, Tịnh Hoà… Đến nay mô hình “Quỹ nghĩa tình đồng đội” đã được Thành uỷ Quảng Ngãi công nhận và khen thưởng là mô hình trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ngoài ra, chỉ tính trong 5 năm (2019 – 2024) Hội còn phối hợp xóa 93 nhà tạm, sửa chữa 26 nhà xuống cấp, hiện nay không còn hộ CCB nhà ở tạm bợ.

      Điều ghi nhận đặc biệt là các hộ CCB có hoàn cảnh khó khăn bên canh sự hỗ trợ nghĩa tình của đồng đội, nhưng không trông chờ, ỉ lại sự hỗ trợ mà luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống như hộ CCB Ngô Văn Kiệt (Tịnh Thiện), Nguyễn Tấn Hồng (Tịnh Long)… Nhìn chung các mô hình sản xuất, kinh doanh đều hoạt động có hiệu quả, tăng thu nhập cho các gia đình, giải quyết nhiều việc làm tại chỗ cho đồng đội và con em của họ, nâng cao đời sống hội viên và làm tốt nghĩa vụ cho Nhà nước, gương mẫu thực hiện đúng nghĩa vụ công dân.   

        Chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao sản xuất, kinh doanh, luôn đươc gắn với bảo vệ môi trường của các Hội viên CCB TP. Nêu như trong sản xuất - kinh doanh, thì các chất thải, phế liệu luôn được thu dọn, chôn lấp, xử lý,  tiêu huỷ chu đáo; Thì với các loại thuốc trừ sâu, hoá chất…, luôn được thu gom và tiêu huỷ tập trung… Nhằm thực hiện tốt công tác Bảo vệ Môi trường: Cựu chiến binh ở các xã sản xuất nông nghiệp (Trồng lúa chủ yếu), có mô hình thu gom các bao, bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ở Tịnh Thiện, Tịnh Ấn Đông…Với các địa phương sản xuất rau xanh, thì các CCB ở đây luôn chú trọng chăm lo bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, với các mô hình trồng rau sạch bằng phân hữu cơ hay thuỷ canh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Nghĩa Dũng hay “Trồng rau sạch trong nhà lưới” của CCB Đặng Văn Minh ở xã Nghĩa Hà …

                    Những mô hình hoạt động trên lĩnh vực phát triển kinh tế của cán bộ, hội viên CCB hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố; đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao… Các mô hình kinh tế ích nước, lợi nhà “phát triển kinh tế và giúp nhau giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường”, sẽ được Hội CCB thành phố tiếp tục nhân rộng và nâng cao hiệu quả trong những năm tiếp theo./.

Nguyễn Đức Việt