Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Giải ngân 200 triệu đồng “Vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo thành phố” cho phụ nữ nghèo, khó khăn

29/04/2022

Vừa qua, Hội LHPN thành phố Quảng Ngãi đã thực hiện giải ngân nguồn “Vốn tiết kiệm vì phụ nữ nghèo thành phố” để hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong đợt giải ngân này, Hội LHPN thành phố đã giải ngân nguồn vốn cho 11 hộ vay là phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn vay với tổng số tiền 200 triệu đồng. Đồng thời, Hội cũng giải ngân cho 01 hộ vay nguồn vốn Chương trình tín dụng vệ sinh hộ gia đình với số tiền 04 triệu đồng. Với nguồn vốn được vay sẽ tạo điều kiện cho các chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn của thành phố đầu tư buôn bán nhỏ, mở rộng chăn nuôi, mua sắm thêm trang thiết bị đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh… phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống và đặc biệt giúp phụ nữ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn giúp phụ nữ nghèo mở rộng sản xuất; đồng thời, tăng cường quản lý và tích cực khai thác các nguồn vốn, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoài Hiền