Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Triển khai 17 mô hình khuyến nông

21/11/2019

Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, trong năm 2019 đơn vị đã triển khai thực hiện 17 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm sinh, ngành nghề nông thôn.

Cụ thể, trên lĩnh vực trồng trọt có 3 mô hình, gồm: chuyển đổi cây trồng trên đất lúa vụ Hè Thu thiếu nước tưới; sản xuất rau an toàn; chăm sóc dừa xiêm lùn da xanh. 4 mô hình chăn nuôi: nuôi thâm canh bò lai chăn thịt; ​phát triển chăn nuôi gà thả vườn quy mô trang trại vừa và nhỏ an toàn dịch bệnh; phát triển chăn nuôi trâu sinh sản ở vùng miền núi; chăn nuôi vịt biển 15 Đại Xuyên.

 

Về thủy sản có các mô hình nuôi giép ốc hương với hải sâm thương phẩm trong ao; nuôi cá thát lát thương phẩm trong lồng trên các lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện; nuôi cá chim vây vàng thương phẩm trong lồng;…

 

Theo đánh giá, hầu hết các mô hình khuyến nông trên đều có năng suất, sản lượng trên đơn vị diện tích cao hơn, được nông dân hưởng ứng và áp dụng vào sản xuất có hiệu quả.