Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi ở thành phố Quảng Ngãi

02/07/2022

Chiều 01/7, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78/2002 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2002-2022. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố Quảng Ngãi.

Thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Nhờ vậy 20 năm qua, chính sách tín dụng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi được thực hiện hiệu quả, đến nay đã triển khai 15 chương trình cho vay, tăng 11 chương trình so với trước năm 2003. Nguồn lực tín dụng qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hơn 67 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.173 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 897 tỷ đồng. Tổng dư nợ 15 chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt hơn 435 ngàn tỷ đồng tăng gấp 31 lần so với năm 2003, với hơn 15.800 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang vay vốn. Mạng lưới, phương thức hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đem lại hiệu quả thiết thực. Hiện, trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi có 322 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại 139 thôn, tổ dân phố với hơn 15.800 thành viên. Số Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng 105 tổ so năm 2003. Thông qua các Tổ vay vốn, việc xét duyệt hồ sơ vay, xét chọn đối tượng và kiểm soát nguồn vốn luôn chặt chẽ và công khai minh bạch, giúp cho nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi giảm còn 1,26%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,66%, có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong 20 năm triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trên địa bàn thành phố. Nhấn mạnh, việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách này phù hợp thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã thực sự trở thành “bà đỡ” cho các đối tượng yếu thế trong xã hội có cơ hội vươn lên thoát nghèo, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời bày tỏ mong muốn qua hội nghị này Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và hệ thống ngân hàng tại các địa phương sẽ đánh giá lại các mặt hoạt động trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng hệ thống ngày càng phát triển; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục nỗ lực góp công sức vào hoạt động hệ thống ngân hàng nhằm tạo điều kiện về nguồn vốn để người nghèo và các đối tượng chính sách được tham gia chương trình, góp phần đảm bảo đóng góp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giảm nghèo bền vững ở các địa bàn.

Dịp này, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh khen thưởng 2 tập thể và 12 cá nhân; UBND thành phố Quảng Ngãi khen thưởng 20 tập thể và 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp trong 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn thành phố./.

Văn Đạo