Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THƯỜNG VỤ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH LÀM VIỆC VỀ NHIỆM VỤ DIỄN TẬP KHU VỰC PHÒNG THỦ CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2022

17/05/2022

Sáng ngày 17/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi để thống nhất những nội dung, chủ trương, biện pháp về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương, trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) Thành phố năm 2022.

Với quy mô 1 bên 2 cấp (tỉnh và thành phố Quảng Ngãi), có một phần thực binh, diễn tập khu vực phòng thủ thành phố dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8/2022 . Thành phần tham gia diễn tập vận hành cơ chế gồm khối Đảng, khối Chính quyền, khối Mặt trận đoàn thể và khối Lực lượng vũ trang của thành phố (có thực hành cơ động một bộ phận của các khối ra khu căn cứ chiến đấu mô phỏng), lực lượng tham gia thực binh thiết quân luật, giới nghiêm do ban CHQS thành phố và Trung đoàn 38, Sư đoàn Bộ binh 2 chủ trì, đồng thời tham gia 01 phân đội bắn chiến đấu cùng với lực lượng Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động các phương tiện, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác diễn tập đạt kết quả cao, bảo đảm bí mật, an toàn. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu Ban phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tham mưu, đánh giá kết quả trong quá trình chuẩn bị tham gia diễn tập; Tổ chức tập huấn cho khung diễn tập của huyện để nắm rõ nội dung kịch bản của từng vai diễn.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tài liệu, văn bản của cấp trên để xây dựng nội dung chỉ đạo, điều hành diễn tập cho các khối, dự kiến kế hoạch các mốc thời gian từ nay cho đến ngày diễn tập chính thức. Chỉ đạo phúc tra quân nhân dự bị, kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện thực binh. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan thường trực tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch, tổ chức diễn tập đảm bảo đúng nguyên tắc, an toàn, hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của địa phương ./.

Anh Quốc