Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thường trực HĐND thành phố: Phiên giải trình về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

02/10/2023 17:29    363

Sáng ngày 02 tháng 10, Thường trực HĐND thành phố Quảng Ngãi, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Chủ trì phiên giải trình có đồng chí Trần Phước Hải – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Phạm Xuân Sinh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Dự phiên giải trình còn có các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Lâm, Nguyễn Văn Nguyên, các vị đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo 23 xã phường.

Tại phiên giải trình, UBND thành phố đã giải trình một số nội dung mà HĐND thành phố đưa ra như: Kết quả triển khai thực hiện và giải ngân các công trình, dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2023 (bao gồm: dự án trong kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình, dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi). Đánh giá, phân tích nguyên nhân việc chậm trễ (phân tích rõ nguyên chủ quan); Về tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước; Tiến độ triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với các khu dân cư theo kế hoạch năm 2023. Kết quả thực hiện các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; Kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng 02 trường đạt chuẩn mức độ 2 gồm: Trường mầm non Trương Quang Trọng và Mầm non Hoa Hồng; Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố hiện nay còn nhiều bất cập, tình trạng, xây dựng nhà trái phép, sai phép, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp … còn diễn ra, việc phối hợp trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng và địa phương (phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị, UBND các xã, phường) chưa đồng bộ, còn hạn chế nhất là công tác quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các khu dân, khu đô thị có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khu vực địa bàn các xã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000; Tiến độ triển khai hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và cải cách hành chính theo Nghị quyết số 27 ngày 22/12/2022 của HĐND thành phố.

Qua phiên giải trình nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, từ đó đề ra một số giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2023.

Hình ảnh: Các đại biểu tại phiên giải trình

Văn Đạo