Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi có tân Chủ tịch

20/05/2022

Ngày 20/5, HĐND thành phố Quảng Ngãi tiến hành kỳ họp lần thứ 7, đây là kỳ họp chuyên đề nhằm giải quyết những công việc đột xuất.

Tại kỳ họp, 100% Đại biểu HĐND thành phố có mặt nhất trí bầu đồng chí Trà Thanh Danh – Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hà Hoàng Việt Phương. Trước đó, đồng chí Hà Hoàng Việt Phương Tỉnh ủy viên được UBND tỉnh điều động và phân công đến nhận công tác tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Tỉnh. Phát biểu sau khi được bầu Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Trà Thanh Danh khẳng định quyết tâm nỗ lực cao nhất cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên UBND thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025 đồng thời hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ công tác khác. Tân Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Trà Thanh Danh sinh năm 1980, quê ở phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ có 16 năm công tác tại Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi.

Văn Đạo