Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố đánh giá 06 sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2022

01/07/2022

Chiều ngày 30/06, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Quảng Ngãi đã tổ chức họp đánh giá, phân hạng các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022. Đồng chí Nguyễn Lâm – Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Trong đợt đánh giá lần này, thành phố có 06 sản phẩm được đăng ký gồm: Cá bống sông Trà Phi Yến của bà Phạm Thị Yến, xã Tịnh Ấn Tây; Tàu hũ tươi Cô Vang của ông Trần Duy Can, phường Nghĩa Chánh; Chả lụa Lê Vinh và Chả bò Lê Vinh của ông Lê Văn Vinh, xã Nghĩa Dũng; Chả cá đỏ Kitasea và Chả mực Kitasea của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  KITA, xã Tịnh Khê.

Tại buổi đánh giá, sau khi các chủ thể trình bày, giới thiệu về sản phẩm, quy trình sản xuất, thị trường tiêu thụ, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá cụ thể về hồ sơ mẫu mã, chất lượng, quy trình đóng gói. Các sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu cũng như thị trường tiêu thụ, có xu hướng phát triển tốt. Theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP, các thành viên trong Hội đồng đánh giá đã đánh giá 06 sản phẩm tham gia đạt từ 62,42 đến 63,71 điểm, đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao. Bên cạnh đó, Hội đồng đánh giá cũng yêu cầu chủ thể cần bổ sung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để tiếp tục đề nghị Hội đồng thẩm định cấp tỉnh đánh giá là sản phẩm OCOP cấp tỉnh và tạo điều kiện cho các chủ thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Được biết, đến nay thành phố được Hội đồng thẩm định đánh giá tỉnh công nhận 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Hoàng Doanh