Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố hội nghị hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách 59 người ứng cử Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026

20/04/2021

Chiều ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Phước Hải - Phó bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố; đồng chí Nguyễn Hà Hải – Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Đại diện lực lượng Công an, quân đội và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQ thành phố đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại 23 xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức hội nghị tại khu dân cư để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với 61 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đó, nhiều cử tri phát biểu mong muốn đề nghị người ứng cử khi trúng cử cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư ở xã, phường để nhân dân sinh hoạt được thuận lợi hơn. Kết quả, 61/61 người trong danh sách sơ bộ đưa ra lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đều được 100% cử tri tín nhiệm.

Trên cơ sở xem xét ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã  thảo luận và thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ đã thống nhất tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 là 02 người. Như vậy, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức đã chốt danh sách 59 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành. Trong đó ứng cử viên là nữ có 27 người, đạt tỷ lệ 45,7%, ứng cử viên trẻ dưới 40 tuổi có 27 người, đạt tỷ lệ 45,7%, ứng cử viên ngoài Đảng có 09 người, đạt tỷ lệ 15,2% và ứng cử viên là đại biểu HĐND tái cử  có 14 người, chiếm tỷ lệ  35%.

Văn Đạo