Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính

15/05/2024 17:05    147

Chiều nay, (15/5) Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi NGÔ VĂN TRỌNG đã tham dự kỳ họp lần thứ 18, kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Quảng Ngãi để thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố.

 

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nghĩa An với xã Nghĩa Phú thành đơn vị hành chính mới là xã An Phú. Đề nghị không sắp xếp xã Tịnh Kỳ do có yếu tố đặc thù theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030. Đề nghị chuyển việc sắp xếp đối với Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Trần Hưng đạo giai đoạn 2023-2025 sang giai đoạn 2026-2030. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ thành đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Việc sắp xếp các ơn vị hành chính cấp xã sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.