Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Hội nghị giao ban chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

28/04/2023 16:29    211

Tổ công tác Đề án 06 UBND thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Đề án 06 của Chính phủ quý I, triển khai nhiệm vụ quý II. Dự hội nghị đại diện lãnh đạo Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, lãnh đạo phòng PC06 Công an tỉnh, các thành viên của tổ đề án 06 thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, Trưởng Công an 23 xã phường. Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh – Tổ trưởng Tổ đề án 06 thành phố và Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Công an thành phố - Tổ phó thường trực Tổ đề án 06 thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Hình ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh phát biểu tại hội nghị

Quý I năm 2023 UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch 42 của Chủ tịch UBND tỉnh. Từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và trên hệ thống truyền thanh nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và thực hiện các nội dung của Đề án 06. Công an và UBND các xã, phường đã tổ chức rà soát thành lập các điểm có bố trí đầy đủ phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng internet để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa điểm triển khai. Xây dựng 23/23 mô hình điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các trụ sở công an 23 xã phường và UBND 23 xã phường, đạt 100%.

Hình ảnh: Các đại biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chuyển đổi số và thực hiện các nội dung của Đề án 06. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của thành phố nhấn mạnh: Công tác chuyển đổi số và thực hiện các nội dung Đề án 06 là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, do đó yêu cầu các thành viên tổ công tác bám sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao; Tăng cường phối hợp giữa các thành viên của Tổ công tác trong việc làm sạch dữ liệu dân cư và dữ liệu chuyên ngành khác, thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin công dân vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo theo nguyên tác  “đúng, đủ, sạch, sống”.

Văn Đạo