Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Hỗ trợ xử lý sự cố tàu MV. PV ALLIANCE bị mắc cạn

21/11/2019

Liên quan đến việc hỗ trợ xử lý sự cố tàu MV. PV ALLIANCE bị mắc cạn theo đề nghị của Công ty TNHH Quản lý Tiếp vận Liên Minh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức giám sát và thực hiện việc xử lý lượng dầu tràn trên biển (nếu có) theo quy định.

Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ tàu MV. PV ALLIANCE khắc phục sự cố tàu bị mắc cạn, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định.

Theo Công ty TNHH Quản lý Tiếp vận Liên Minh, do tác động của cơn bão số 5, trong khi neo chờ vào nhận hàng tại Dung Quất, tàu PV ALLIANCE đã bị trôi neo và mắc cạn tại Dung Quất vào đêm 30/10/2019; trên tàu có hơn 71.000 tấn dầu DO và FO, trong đó có 55 tấn dầu FO và 16,5 tấn dầu DO.

Trong suốt thời gian qua, Chủ tàu và Thuyền bộ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên, an toàn hàng hải, bảo vệ tài sản và phòng ngừa ô nhiễm môi trường,.. Tuy nhiên, hiện tàu không hàng đã hoàn toàn mất khả năng điều động, vỏ tàu đã bị thủng và một phần tàu năm trên ghềnh đá,...

Hiện tại, Chủ tàu đang cố gắng lên phương án di chuyển sớm nhất có thể đối với lượng nhiên liệu còn lại trên tàu lên bờ trước khi cơn bão số 6 tác động lên vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, việc làm này đang gặp nhiều khó khăn và trở ngại do thời tiết xấu tại khu vực tàu bị nạn.