Truy cập nội dung luôn

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 5 KIỂM TRA NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BAN CHQS THÀNH PHỐ

12/06/2022 10:29    480

Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 tại Ban CHQS thành phố Quảng Ngãi.

Đoàn công tác đã kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương (QP, QSĐP) từ đầu năm đến nay của thành phố. Nổi bật là Ban CHQS thành phố đã tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác QP, QSĐP; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng; Huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền tham gia làm nhiệm vụ “BTBM”; tham mưu tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; công tác tuyển quân, hội thi, hội thao được thực hiện có chất lượng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, quản lý tốt đất quốc phòng; công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động có nề nếp, đồng bộ; công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được triển khai kịp thời và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp xử lý tốt các tình huống xảy ra, quan tâm chăm lo công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu: Trong thời gian tới tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP 6 tháng cuối năm 2022, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố đúng thời gian, đảm bảo tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật trong các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất./.

Anh Quốc