Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Đảm bảo việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú dân chủ, công khai đối với ứng cử viên

02/04/2021

Để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3, hiện nay 23 xã phường ở thành phố Quảng Ngãi đang tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hoạt động này được diễn ra dân chủ, công khai. Toàn thành phố có 127 ứng viên gồm cả đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, HĐND thành phố Quảng Ngãi và 1.015 ứng cử viên đại biểu HĐND 23 xã, phường. Nhiều tổ dân phố có cả ứng cử viên đại biểu Quốc hội và cả ứng cử viên HĐND 3 cấp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, ở mỗi tổ dân phố không tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri mà căn cứ vào thực tiễn tổ chức chung 01 hội nghị. Các bước nhận xét, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri đối với từng ứng cử viên đảm bảo quy trình, dân chủ, đúng quy định. Tại các hội nghị, cử tri được nghe tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên để bà con cử tri nơi ứng viên cư trú nắm rõ và đối chiếu với các tiêu chuẩn theo Luật tổ chức chính quyền để nhận xét, đánh giá về phẩm chất đạo đức, quá trình sinh sống, sinh hoạt tại địa phương và bày tỏ quan điểm đối với người ứng cử. Đây là khâu quan trọng nhằm đánh giá khách quan sự tín nhiệm của người dân đối với người ứng cử, nhằm sàng lọc ra các đại biểu đủ tiêu chuẩn, những người thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Sự tín nhiệm của cử tri là thước đo về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp./.

Văn Đạo