Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Đại Hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" thành phố Quảng Ngãi lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024

14/05/2024 15:05    111

Sáng ngày 14/5, Hội Cựu chiến binh thành phố Quảng Ngãi tổ chức đại hội thi đua 'Cựu chiến binh gương mẫu' lần thứ VII, giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm từ 2019 – 2024, Hội CCB thành phố đã thực hiện có hiệu quả tất cả chỉ tiêu đã đề ra, trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt như: Kết nạp hội viên; cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng quỹ hội…Tổ chức hội được kiện toàn, củng cố và phát triển, chất lượng hội viên được nâng lên, đội ngũ cán bộ, hội viên phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”…. Hiện toàn hội có 27 doanh nghiệp, 4 trang trại do cựu chiến binh làm chủ, 213 gia trại, 912 hộ làm tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Trong 5 năm qua, hội viên hội cựu chiến binh thành phố đã ủng hộ 275 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng mới 5 nhà cho cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Nghĩa An, Tịnh Kỳ, Tịnh Thiện, Tịnh Hòa. Tham gia đóng góp 1.470 ngày công lao động, gần 2 tỷ đồng và hiến 1.500m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng xây dựng nông thôn mới. Hội cựu chiến binh thành phố còn phối hợp với các đơn vi liên quan và UBND xã phường khảo sát, tìm kiếm, quy tập 57 hài cốt liệt sỹ đưa vào nghĩa trang...

 

 

      Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, Hội CCB thành phố được Trung ương hội tặng 2 cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh hội, thành phố.

 

 

 

       Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” tỉnh.

Văn Đạo