Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Về kê khai số Định danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

03/06/2022

Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã để ra mục tiêu:“Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”, do vậy BHXH tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị quản lý đối tượng chỉ tham gia BHYT, các cơ sở giáo dục và đào tạo, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:

- Phổ biến đến cá nhân, người lao động, người tham gia BHXH, BHYT về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai số ĐDCN/CCCD vào cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để đồng bộ với CSDL quốc gia về Bảo hiểm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg và theo chỉ đạo ngành Công an trong việc thông báo số ĐDCN kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT.

- Khi có phát sinh thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT; thay đổi mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện; điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì các đơn vị hướng dẫn, yêu cầu bắt buộc người tham gia phải kê khai đầy đủ các nội dung vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT theo Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH (nhất là cột Số CMND/CCCD/Hộ chiếu thì ghi số CCCD hoặc số ĐDCN đối với người tham gia chưa được cấp CCCD) để cơ quan BHXH cập nhật vào cơ sở dữ liệu./.

Thanh Trà-BHXH Tỉnh