Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Uỷ ban MTTQ Việt Nam, xã Tịnh Khê tổ chức Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; Luật an ninh mạng

31/07/2022

Vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Khê chủ trì phối hợp cùng các hội, đoàn thể, Công an địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; Luật an ninh mạng cho gần 90 đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã tuyên truyền một số nội dung chính về Luật an ninh mạng và hướng dẫn kỹ năng cần thiết để tham gia môi trường mạng an toàn, lành mạnh, kỹ năng ứng xử văn hóa, phù hợp với lứa tuổi trên không gian mạng, cách  phát hiện, đấu tranh với thông tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng;  Tuyên truyền về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng, chống ma túy và giới thiệu các quy định xử phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ; đồng thời trao đổi, đưa ra tình huống, giải đáp thắc mắc xung quanh các nội dung này, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về công tác đảm bảo trật tự ATGT, phòng, chống ma túy trên địa bàn; nắm vững những kiến thức pháp luật khi tham gia mạng xã hội, từ đó hình thành kỹ năng cần thiết, xây dựng xã hội an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

Mộc Miên