Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026

05/03/2021 11:47    223

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 02 năm 2021 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu người của đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo các bước sau: Ban lãnh đạo cơ quan, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, đơn vị, tổ chức mình ứng cử đại biểu HĐND; Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; Trên cơ sở lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố lưu ý các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các bước, đảm bảo phát huy dân chủ, đúng luật, đúng hướng dẫn và kế hoạch đã đề ra để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Vị Nhân