Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Lộ phối hợp tuyên truyền về kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

04/07/2022

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Lộ vừa phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy đến các hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại chợ Gò Quán và nhân dân trên địa bàn phường.

Vì các tiểu thương thường xuyên buôn bán và sinh sống tại chợ nên cán bộ Mặt trận cùng các chiến sĩ Công an đã đến từng kiot kinh doanh, hộ buôn bán trong Chợ để truyền đạt một số biện pháp phòng cháy chữa cháy tại chỗ; hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cũng nhân dịp này, Mặt trận phường vận động các hộ tiểu thương đăng ký trang bị tại chỗ mỗi kiot một bình chữa cháy. Được biết, hiện nay có khoảng 40 hộ gia đình trên địa bàn phường và các hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán ở Chợ Gò Quán đã trang bị bình chữa cháy tại chỗ. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy, chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Vỵ Nhân