Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND xã Tịnh Kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật năm 2022

14/08/2022 11:29    533

Vừa qua UBND xã Tịnh Kỳ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, thôn đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, ngư dân và nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, cán bộ tuyên truyền đã giới thiệu, phổ biến một số điểm của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Luật An ninh mạng, Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Luật Biên phòng Việt Nam, một số quy định chống khai thác bất hợp pháp, khai thác không theo quy định (IUU). Việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật là hoạt động thường xuyên của xã nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, Mặt trận các hội đoàn thể, nhân dân đặc biệt là thanh niên và gia đình thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, về trình tự, thủ tục các quy định của pháp luật về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc, kịp thời làm tốt công tác chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi nhập ngũ cho năm 2023 và các năm tiếp theo./.

Anh Quốc