Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND tỉnh ấn định thành phố có 2 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

05/03/2021 11:46    245

Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, thì tổng số đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 53 đại biểu. UBND tỉnh dự kiến số lượng đơn vị bầu cử là 19 đơn vị.

Theo đó, UBND tỉnh ấn định trên địa bàn thành phố 2 đơn vị bầu cử là: Đơn vị bầu cử số 9 gồm 9 xã, 1 phường đó là: các xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Châu, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Khê, Tịnh Thiên, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ và phường Trương Quang Trọng, với 49 thôn, dân số là 94.565 người, số lượng đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh là 03 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 10 gồm 5 xã 8 phường, đó là: các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà, Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng, các phường Quảng Phú, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Nghiêm, Chánh Lộ, Nghĩa Lộ, Nghĩa Chánh, với 90 thôn, tổ dân phố, dân phố là 167.452 người, số lượng đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh là 05 đại biểu.

Văn Đạo