Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND thành phố trực báo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021

03/03/2021 11:33    224

Chiều ngày 02/3/2021, lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì buổi trực báo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Cao Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ.

Theo báo cáo của UBND thành phố, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 đạt được một số kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 02 ước thực hiện hơn 169 tỷ đồng, nâng luỹ kế 02 tháng ước hơn 448 tỷ đồng, bằng 11,12% so với dự toàn HĐND thành phố giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước hơn 172 tỷ đồng, luỹ kế 02 tháng ước trên 218 tỷ đồng, bằng 16,85% so với dự toán HĐND thành phố giao.

UBND thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy phát triển các loại hình dịch vụ, nhất là dịch vụ có giá trị gia tăng cao; tiếp tục thực hiện các mô hình khuyến công; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020 – 2021, đến nay diện tích cây lúa gieo sạ thực hiện 2.390 ha, đạt 100% kế hoạch đề ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi tiếp tục được chú trọng. Đặc biệt, Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, chăm lo Tết chu đáo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… đảm bảo cho mọi người dân đều được đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt kết quả. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Đã thực hiện hoàn thành công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trên từng lĩnh vực vẫn còn gặp một số hạn chế, khó khăn. Tình hình dịch Covid- 19 tiếp tục diễn biến phức tạp cũng đã tác động đến kinh tế - xã hội của Thành phố.

 Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc của từng ngành, địa phương cũng như đề xuất, kiến nghị và đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nội dung công việc, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2021.

 Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới, các phòng, ban, UBND xã, phường cần tích cực, chủ động, nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm và tự giác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc những vấn đề, công việc mà UBND thành phố giao; đồng thời cần có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng hơn nữa giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và xã, phường để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021./.

Tấn Quang