Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN QUY ĐỊNH VỀ XÃ PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

23/05/2022

Sáng ngày 19/5/2022, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tham dự Hội nghị có gần 130 đại biểu là thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật thành phố và đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức được phân công theo dõi, tham mưu thực hiện từng chỉ tiêu của mỗi tiêu chí xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tại Hội nghị các đại biểu được tập huấn 02 nội dung: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; đồng thời trao đổi, thảo luận nội dung hay, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố./.

Phòng Tư pháp