Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND thành phố tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

26/04/2024 13:35    119

Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) thành phố Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trà Thanh Danh, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố; các đồng chí là thành viên Hội đồng NVQS thành phố, Hội đồng khám sức khỏe NVQS thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban CHQS, Công an các xã, phường.

       Năm 2024, công tác tuyển quân được cấp ủy đảng, chính quyền, Hội đồng NVQS cấp thành phố và xã phường, các cơ quan, đơn vị quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ; đã chủ động triển khai nhiệm vụ đồng bộ, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ công khai, công bằng, dân chủ, đúng Luật, đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng và đưa công tác tuyển quân đi vào nền nếp; trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện NVQS, bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao; bằng nhiều hình thức trong công tác tuyên truyền Luật NVQS đã làm cho Nhân dân nhận thức sâu sắc về nghĩa vụ phải chấp hành; công tác hậu phương Quân đội được quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

 

          Lễ giao nhận quân diễn ra trang nghiêm, an toàn, khí thế, thành phố đã giao 419/419 tân binh đạt 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân. Trong đó có 1 đảng viên, 39 hồ sơ tạo nguồn và 53 công dân viết đơn tình nguyện.

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm cần rút kinh nghiệm, khắc phục, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2025. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2025, đồng chí Trà Thanh Danh, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ thành phố đến xã, phường, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, cần coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác quốc phòng, quân sự của thành phố; làm tốt công tác giáo dục tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp Nhân dân; kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp đúng, đủ thành phần theo quy định, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể cùng làm công tác tham mưu.

 

          Hội đồng NVQS các xã, phường phối hợp tốt với Ban CHQS thành phố, hằng năm tổ chức tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe NVQS ban đầu và xét duyệt đề nghị tạm hoãn, miễn làm NVQS ở cấp xã, phường phải thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng, không để tình trạng sót nguồn ở cơ sở; tổ chức thực hiện tốt công tác khám tuyển, không để xảy ra trường hợp công dân không đảm bảo sức khỏe vào làm NVQS, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn đăng ký NVQS, khám tuyển, lệnh gọi nhập ngũ theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

 

          Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố cần quan tâm hơn nữa trong công tác triển khai, tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, đề ra những biện pháp để vận dụng, thực hiện có hiệu quả, hằng năm đạt chỉ tiêu trên giao.

 

          Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 27 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2024.

 

                                                                                                Văn Đạo