Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND thành phố sơ kết thực hiện Đề án 06 quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

02/11/2023 12:29    370

Sáng ngày 02/11, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Đề án 06 trong Quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2023; Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh chủ trì Hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã triển khai xây dựng và duy trì 23/23 mô hình điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các trụ sở Công an 23 xã, phường và UBND xã, phường; Bố trí đầy đủ phương tiện tuyên truyền, máy tính, mạng internet và cán bộ để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua DVC trực tuyến,... Niêm yết các thủ tục hành chính, phí, lệ phí và các hướng dẫn thực hiện DVC trực tuyến tại các địa điểm triển khai. Bố trí đầy đủ tài liệu hướng dẫn, mã QRcode liên kết với trang OA Zalo của Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội chuyên giải đáp các thắc mắc của công dân về đăng ký cư trú và CCCD, Tài khoản định danh điện tử ở nơi dễ nhìn thấy, có bảng hướng dẫn hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các trường hợp cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân cho người dân.

Hình ảnh: Các đại biểu tham dự tại Hội nghị

Xác định “năm 2023 là năm hành động, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới; khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp”, chính vì vậy, trong 10 tháng đầu năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kết quả thực hiện của từng đơn vị được thể hiện bằng con số cụ thể rất khả quan. Riêng Công an thành phố 6/8 các thủ tục hành chính thiết yếu được tiếp nhận 100% qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Ngành Công an, các thủ tục còn lại đều cao hơn chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị, phòng, ban chưa có những giải pháp sáng tạo, đột phá trong tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trên môi trường điện tử, tỉ lệ người dân thực hiện đăng ký TTHC trên môi trường điện tử còn thấp. Ngoài ra, còn một số yếu tố khách quan khác đã và đang làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác này.

Văn Đạo