Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Trao Quyết định của Thành ủy về thành lập Đảng bộ Trung tâm y tế thành phố

05/03/2021 11:30    245

Vừa qua, tại trụ sở làm việc của Trung tâm y tế thành phố, thừa ủy quyền của Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi, ông Võ Thành Vĩnh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng cơ quan tổ chức – Nội vụ thành phố Quảng Ngãi đã trao Quyết định số 402-QĐ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Đảng bộ Trung tâm y tế thành phố.

Theo Quyết định, Đảng bộ Trung tâm y tế thành phố trực thuộc Thành ủy trên cơ sở sáp nhập 2 Chi bộ Bệnh viện đa khoa thành phố và chi bộ Trung tâm y tế thành phố gồm 65 đảng viên, với 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Bác sỹ Đặng Minh Hoàng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng bộ Trung tâm y tế thành phố, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng bộ trung tâm y tế thành phố có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và thực hiện theo quy định Điều lệ Đảng.

Văn Đạo