Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

TÌNH HUỐNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

19/12/2023 16:29    97

Tình huống 1 Anh Nguyễn Văn T nhận được Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện A nhưng đến ngày khám sức khỏe anh Nguyễn Văn T có việc của Công ty cần phải giải quyết. Anh Nguyễn Văn T muốn biết hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.”

Điều 4 Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau :

 “Điều 4. “Lý do chính đáng” quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, khoản 9, khoản 12, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP

1. “Lý do chính đáng” là một trong các trường hợp sau:

a) Người phải thực hiện việc kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm đau, tai nạn hoặc trên đường đi bị ốm đau, tai nạn phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng; cha nuôi, mẹ nuôi; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm đau, tai nạn nặng đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm b khoản này chết nhưng chưa tổ chức tang lễ hoặc tang lễ chưa kết thúc.

d) Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm b khoản này nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

đ) Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; hoặc có nhận được lệnh, nhưng trong lệnh không ghi rõ thời gian, địa điểm do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm, hoặc do người khác có hành vi cản trở được quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. Trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã điều trị hoặc trạm y tế cấp xã nơi cư trú; trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, trường hợp không có lý do chính đáng theo quy định Điều 4 Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện A sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ, cụ thể phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Tình huống 2

Đến ngày khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Lệnh Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện A, do có việc đột xuất công dân Phạm Hoàng P nhờ em trai của mình đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thay. Hỏi : Hành vi của công dân Phạm Hoàng P có vi pháp luật không và sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời

Điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ quy định:

“3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;

Khoản 1 Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định :

“Điều 6. Hành vi “gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6; khoản 2 Điều 7 và điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP , được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, khoản 9, khoản 12 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP

1. Hành vi “gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình” quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP là một trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng các biện pháp cố tình làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân ngay trước hoặc trong quá trình khám sức khỏe nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự và đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận đó là hành vi gian dối, như: Sử dụng các loại thuốc, chất kích thích, chất cấm; tự gây thương tích, tổn hại sức khỏe của bản thân, hoặc biện pháp khác làm thay đổi tình trạng sức khỏe của bản thân.

b) Sửa chữa kết quả phân loại sức khỏe của bản thân trong thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

c) Nhờ người khác kiểm tra hoặc khám sức khỏe thay

Như vậy, công dân Phạm Hoàng P nhờ em trai của mình đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thay là hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và hành vi của công dân Phạm Hoàng P sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ, cụ thể: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Tình huống 3

Công dân Trần Quang H nhận được Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện A. Theo Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công dân Trần Quang H phải có mặt tại UBND xã B vào lúc 07 giờ 30 ngày 17/11/2023. Đến hết ngày 17/11/2023, công dân Trần Quang H  vẫn không có mặt tại địa phương. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã B đã nhiều lần thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã, phối hợp với gia đình để vận động công dân Trần Quang H về thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Nhưng đến ngày 31/12/2023 công dân Trần Quang H vẫn không thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Hỏi: hành vi của công dân Trần Quang H sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời

Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ quy định:

“4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.””

Như vậy, hành vi của công dân Trần Quang H là hành vi không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ, cụ thể: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

Tình huống 4

Anh Hoàng Trung K đang công tác tại Công ty TNHH A thì nhận được Lệnh gọi nhập ngũ. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, anh K đến liên hệ lại Công ty TNHH A để xin được tiếp tục làm việc thì bị từ chối do đã đủ nhân sự. Anh Hoàng Trung K muốn biết Công ty TNHH A từ chối bố trí việc làm cho anh có đúng pháp luật không và Công ty TNHH A bị xử lý như thế nào?

Trả lời

Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ quy định: “3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không tiếp nhận trở lại trường học; không tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc.

Điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ quy định “ 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: b) Buộc tiếp nhận trở lại trường học; tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Như vậy, việc Công ty TNHH A không bố trí việc làm cho anh Hoàng Trung K  là vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ ; hành vi vi phạm của Công ty TNHH A sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

- Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc Công ty TNHH A tiếp nhận và bố trí việc làm cho anh Hoàng Trung K

Tình huống 5

Công dân Phạm Hoàng Q hiện đang sinh sống và làm việc tại xã A. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã A nhiều lần đến giao Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì công dân Phạm Hoàng Q cố tình né tránh, đóng cửa nhà để không nhận Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện N. Hỏi : hành vi của công dân Phạm Hoàng Q có vi phạm pháp luật không và bị xử lý như thế nào ?

Trả lời

Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ quy định: “2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.”

Điều 4 Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định như sau :

 “Điều 4. “Lý do chính đáng” quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8, khoản 9, khoản 12, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP

1. “Lý do chính đáng” là một trong các trường hợp sau:

a) Người phải thực hiện việc kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm đau, tai nạn hoặc trên đường đi bị ốm đau, tai nạn phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng; cha nuôi, mẹ nuôi; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm đau, tai nạn nặng đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c) Thân nhân của người thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm b khoản này chết nhưng chưa tổ chức tang lễ hoặc tang lễ chưa kết thúc.

d) Nhà ở của người thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nhà ở của thân nhân người thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại điểm b khoản này nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

đ) Người thực hiện nghĩa vụ quân sự không nhận được lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu; hoặc có nhận được lệnh, nhưng trong lệnh không ghi rõ thời gian, địa điểm do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm, hoặc do người khác có hành vi cản trở được quy định tại Điều 7 Thông tư này.

2. Trường hợp quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã điều trị hoặc trạm y tế cấp xã nơi cư trú; trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú; trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, trường hợp không có lý do chính đáng theo quy định Điều 4 Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì hành vi cố ý cố ý không nhận Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện N theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng của công dân Phạm Hoàng Q sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ, cụ thể phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Tình huống 6

Thanh niên Nguyễn Trường N nghe lời xúi giục của bạn bè đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Gia đình đã nhiều lần liên lạc với thanh niên Nguyễn Trường N nhưng thanh niên Nguyễn Trường N vẫn không về để chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Gia đình thanh niên Nguyễn Trường N lo lắng, muốn biết hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ sẽ bị xử lý như thế nào ?

Trả lời

Điều 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ quy định:

“Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Như vậy, hành vi vi phạm quy định về nhập ngũ của thanh niên Nguyễn Trường N sẽ bị xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2023 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/06/2022 của Chính phủ.

Phòng Tư pháp TP