Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

TÌNH HUỐNG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

18/12/2023 17:29    74

Tình huống 1 Anh Ngô Đình T điều khiển xe ô tô con va chạm với xe máy do chị Trương Thị N điều khiển, kết quả chị Trương Thị N bị gãy chân trái. Sau khi tai nạn xảy ra, anh Ngô Đình T lái xe bỏ đi khỏi hiện trường thì bị người dân ở khu vực xung quanh phát hiện, báo với lực lượng chức năng. Hỏi: hành vi của anh Ngô Đình T sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Điểm b khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định: “8. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn;

Điểm b khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng quy định : “11. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 2; điểm h, điểm i khoản 3; khoản 4; điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm i khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Như vậy, hành vi của anh Ngô Đình T vi phạm quy định tại điểm b khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và hành vi vi phạm của anh Ngô Đình T sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt như sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng

Tình huống 2

Anh Nguyễn Trung B đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi thì bị lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, kết quả đo nồng độ cồn là 0,295 mg/L. Anh Nguyễn Trung B muốn biết hành vi vi phạm của anh sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Trả lời

Điểm c khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định: “8. Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: c) Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Điểm g khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng quy định : “11. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: g) Thực hiện hành vi quy định tại điểm c khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng;”

Như vậy, hành vi của anh Nguyễn Trung B vi phạm quy định tại điểm c khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và hành vi vi phạm của anh Ngô Đình T sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt như sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng

Tình huống 3

Anh Phạm Văn T có mua 01 chiếc xe ô tô, anh T đã cho bạn mượn để chở gia đình đi du lịch thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bạn của anh Phạm Văn T không có giấy phép lái xe. Anh Phạm Văn T muốn biết anh có vi phạm pháp luật không và bị xử lý như thế nào ?

Trả lời

Điểm h khoản 8 Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định: “8. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: h) Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 (đối với xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô), khoản 1 Điều 62 (đối với xe máy chuyên dùng) của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng);

Khoản 1 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định

Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông

1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.”

Như vậy, hành vi của anh Phạm Văn T giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 là hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại điểm h khoản 8 Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và hành vi vi phạm của anh Phạm Văn T bị xử phạt vi phạm hanh chính bằng hình thức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Tình huống 4

Anh Lưu Quang V đang lái xe ô tô chở hàng lưu thông trên đường thì lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo chuyên đề để kiểm soát hoạt động vận tải. Qua kiểm tra, xe ô tô của anh Lưu Quang V đã quá niên hạn sử dụng và đã bị lập biên bản vi phạm hành chính. Anh V muốn biết hành vi vi phạm của anh sẽ bị xử phạt như thế nào ?

Trả lời

Điểm b khoản 7 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ (được sửa đổi tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ) quy định: “7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng);

Điểm d khoản 8 Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ) quy định: “8. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b, điểm c khoản 7 Điều này bị tịch thu phương tiện (trừ trường hợp xe ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách) và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng

Như vậy, hành vi của anh Lưu Quang V sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt như sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung:

+ Tịch thu phương tiện (trừ trường hợp xe ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách)

+ Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng

Tình huống 5

Ông Nguyễn H đang xây dựng nhà trên mặt tiền đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi thì đổ cát trên vỉa hè trước nhà của ông Hoàng Nguyên K, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình ông K. Ông K muốn biết hành vi của ông Nguyễn H sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời

Điểm d khoản 6 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định: “6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: d) Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị, các loại vật dụng khác;”

Điểm d khoản 10 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định: “10. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: d) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3; khoản 4; điểm b, điểm c, điểm d khoản 5; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, phương tiện, vật tư, vật liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, biển hiệu, biển quảng cáo, các loại vật dụng khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;”

Như vậy, hành vi đổ cát trên vỉa hè của ông Nguyễn H vi phạm quy định tại Điểm d khoản 6 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: buộc ông Nguyễn H phải thu dọn vật liệu (Cát) và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Tình huống 6

Nhân dịp sinh nhật cháu Trần Trung C tròn 15 tuổi, gia đình mua tặng cháu C chiếc xe máy điện để thuận tiện cho cháu đi học. Cháu Trần Trung C  muốn hỏi, cháu điều khiển xe máy điện để đi học có vi phạm pháp luật không?

Trả lời

Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định : “1. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô.

Như vậy, trường hợp cháu Trần Trung C điều khiển xe máy điện là vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ và sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt là hình thức cảnh cáo

Tình huống 7

Ông Nguyễn Hữu B đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường thì có tin nhắn điện thoại, trong lúc ông B mở điện thoại ra xem tin nhắn thì lực lượng chức năng đang đi tuần tra bắt gặp và lập biên bản vi phạm hành chính. Ông Nguyễn Hữu B muốn biết hành vi vi phạm của ông sẽ bị xử lý như thế nào ?

Trả lời :

Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định :“4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường

Điểm b khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định : “11. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 2; điểm h, điểm i khoản 3; khoản 4; điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm i khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

Như vậy, hành vi của anh Nguyễn Hữu B  sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt như sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng

Tình huống 8

Ông Đỗ Văn L sử dụng ô tô tải loại 3,5 tấn để chở hàng hóa giao cho các đại lý. Trong lúc chất hàng hóa lên xe, ông L đã cố tình chất hàng hóa vượt trọng tải cho phép. Khi đang lưu thông trên đường thì lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, kết quả hàng hóa vượt trọng tải cho phép là 206%. Ông Đỗ Văn L muốn biết hành vi vi phạm của ông sẽ bị xử lý như thế nào ?

Trả lời :

Điểm a Khoản 8 Điều 24 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “8. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%;

Điểm c Khoản 9 Điều 24 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định :“9. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng

Như vậy, hành vi của anh Đỗ Văn L sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt như sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng

Tình huống 9

Một số hộ dân ở phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi cho biết vào những ngày lễ lớn trong năm, ông Trần Trọng T thường xuyên sử dụng hè phố với diện tích khoảng 15 m2 để làm nơi trông, giữ xe gây ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực này. Hỏi : hành vi của ông Trần Trọng T có vi phạm pháp luật không và sẽ bị xử lý như thế nào ?

Trả lời :

Khoản 7 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “7. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.”

Điểm d khoản 10 Điều 12 Nghị định số 100/Khoản 7 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “10. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: d) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3; khoản 4; điểm b, điểm c, điểm d khoản 5; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, phương tiện, vật tư, vật liệu, hàng hóa, máy móc, thiết bị, biển hiệu, biển quảng cáo, các loại vật dụng khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

Như vậy, hành vi của ông Trần Trọng T là vi phạm hành chính theo quy định Khoản 7 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt như sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: thu dọn các phương tiện trên hè phố và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra

Tình huống 10

Ông Võ Văn C có 01 tiệm sửa xe máy trên đường Quốc lộ 1 A. Do khu vực dân cư thưa thớt nên số lượng khách hàng ngày đến tiệm của ông C rất ít. Vì muốn nhanh chóng tăng thu nhập, nhân lúc trời tối, ông Võ Văn C đã lái xe máy rải đinh dọc theo đường Quốc lộ 1 A thì bị lực lượng chức năng đang đi tuần tra phát hiện. Ông Võ Văn C muốn biết hành vi của ông sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời :

Điểm a khoản 10 Điều 11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “10. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác, đổ dầu nhờn hoặc các chất gây trơn khác trên đường bộ; chăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông

Khoản 11 Điều 11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “11. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân thực hiện hành vi quy định tại khoản 10 Điều này nếu là người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng

Điểm b khoản 12 Điều 11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “12. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 10 Điều này buộc phải thu dọn đinh, vật sắc nhọn, dây hoặc các vật cản khác và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.”

Như vậy, hành vi của ông Võ Văn C vi phạm quy định tại điểm a khoản 10 Điều 11 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng

- Biện pháp khắc phục hậu quả : buộc phải thu dọn đinh và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Tình huống 11

Ông Tạ Thành T cho biết, các hộ dân tại khu vực ông sinh sống sau khi thu hoạch lúa thì thường xuyên sử dụng lòng đường để trải lúa ra phơi khô, gây khó khăn cho giao thông tại khu vực này. Ông T muốn biết hành vi phơi lúa trên đường  bộ của các hộ dân sẽ bị xử lý như thế nào ?

Trả lời :

Điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa trên đường bộ.”

Điểm a khoản 10 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “10. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này buộc phải thu dọn thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản, thiết bị trên đường bộ;

Như vậy, việc các hộ dân phơi lúa trên đường bộ là vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

- Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc phải thu dọn lúa trên đường bộ

Tình huống 12

Các hộ dân ở khu vực đường Trường Sa, thành phố Quảng Ngãi cho biết trong thời gian gần đây có một nhóm thanh niên khoảng 20 tuổi thường xuyên tổ chức đua xe mô tô trái phép vào khoảng 22 giờ 00 các ngày trong tuần gây mất trật tự an toàn giao thông. Các hộ dân muốn biết hành vi đua xe mô tô trái phép của các thanh niên này sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời

Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 19 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định :“2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép.”

Điểm b khoản 4 Điều 34 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “4. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: b) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng và tịch thu phương tiện.”

Như vậy, hành vi đua xe mô tô trái phép của các thanh niên sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng và tịch thu phương tiện

Tình huống 13

Anh Phạm Ngọc Q điều khiển xe mô tô chạy từ trong hẻm ra đường quốc lộ nhưng không giảm tốc độ và nhường đường dẫn đến va quẹt với xe mô tô do anh Trần A điều khiển, hậu quả là anh Trần A bị gãy xương tay. Hỏi hành vi của anh Phạm Ngọc Q có bị xử lý theo quy định của pháp luật không ?

Trả lời

Điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại điểm k khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định :“2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: b) Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính

Điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng: Điểm a, điểm g, điểm h, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm q khoản 1; điểm b, điểm d, điểm e, điểm g, điểm l, điểm m khoản 2; điểm b, điểm c, điểm k, điểm m khoản 3; điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4 Điều này;”

Như vậy, hành vi của anh Phạm Ngọc Q không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe mô tô chạy từ trong hẻm ra đường quốc lộ sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng

Tình huống 14

Ông Võ Hoàng T đăng ký sử dụng trang mạng xã hội Facebook. Vì muốn tăng lượt xem, ông Võ Hoàng T đã thực hiện lái xe mô tô bằng cách buông cả hai tay điều khiển xe mô tô và quay phim lại để đăng lên Facebook của mình. Hành vi của ông Võ Hoàng T có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến một số bộ phạn thanh thiếu niên. Hỏi Hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô của ông Võ Hoàng T sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định :“8. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe;

Điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định : “10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng: Điểm a, điểm g, điểm h, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm q khoản 1; điểm b, điểm d, điểm e, điểm g, điểm l, điểm m khoản 2; điểm b, điểm c, điểm k, điểm m khoản 3; điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4 Điều này;”

Như vậy, hành vi buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô của ông Võ Hoàng T sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt sau :

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

- Hình thức xử phạt bổ sung: bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Phòng Tư pháp TP