Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thông tin báo chí về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với 02 hộ ông Bùi Văn Oanh; ông Bùi Văn Long, bà Tống Thị Lệ Chi

13/06/2022 13:59    965

Dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu II Đê bao, thành phố Quảng Ngãi được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1964a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, với tổng diện tích sử dụng đất là 8,19ha; trong đó: Diện tích sử dụng đất để đầu tư khu tái định cư theo quyết định phê duyệt là 6,369ha, diện tích san lền để chống nhập úng là 1,821ha (quy hoạch đất tổng hợp, nằm ngoài ranh giới quy hoạch được UBND tỉnh thống nhất tại điểm a, mục 2, Thông báo số 274/TB-UBND ngày 21/9/2019).

Dự án đến nay đã cơ bản hoàn thành, hiện nay còn một số hộ chưa chấp hành Quyết định thu hồi đất nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng cho Nhà nước tiếp tục thi công hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, trong đó có 02 hộ: ông Bùi Văn Oanh; ông Bùi Văn Long, bà Tống Thị Lệ Chi

 

 

 

 

Trần Thường

Tài liệu đính kèm: thongitn.PDF