Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THÔNG BÁO: THỜI GIAN ĐÓNG, MỞ CỬA CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023

10/01/2023 13:44    504

Để phục vụ nhu cầu mua, sắm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của người dân trên địa bàn thành phố và các khu vực lân cận, UBND thành phố thông báo thời gian đóng, mở cửa các chợ thuộc Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi quản lý, cụ thể như sau: I. TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 Thực hiện mở, đóng cửa kinh doanh bình thường đối với các chợ thuộc Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân thời gian đóng cửa chợ Trung tâm (chợ Quảng Ngãi) điều chỉnh từ 19 giờ 00 phút hàng ngày thành 20 giờ 00 phút từ ngày 11/01/2023 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

II. TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
1. Chợ Đầu mối nông sản:
Đóng cửa chợ từ 17 giờ 00 phút, ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến 17 giờ 00 phút, ngày 23/01/2023 (nhằm mùng 02 tháng Giêng năm Quý Mão) mở cửa hoạt động trở lại bình thường.
2. Chợ Tươi sống (chợ Quảng Ngãi):
Đóng cửa chợ từ ngày 22/01/2023 (nhằm mùng 01 tháng Giêng năm Quý Mão) đến ngày 24/01/2023 (nhằm mùng 03 tháng Giêng năm Quý Mão) mở cửa hoạt động trở lại bình thường.
3. Chợ Trung tâm (chợ Quảng Ngãi):
Đóng cửa chợ từ ngày 22/01/2023 (nhằm mùng 01 tháng Giêng năm Quý Mão) đến ngày 27/01/2023 (nhằm mùng 06 tháng Giêng năm Quý Mão) mở cửa hoạt động trở lại bình thường.