Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THÔNG BÁO: MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN QHCT TL1/500 VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH: KHU HÀNH CHÍNH TẬP TRUNG THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

19/08/2022 09:54    1408

Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy chế, Nhiệm vụ và Kế hoạch thi tuyển phương án Quy hoạch chi tiết tỷ (lệ 1/500) và thiết kế kiến trúc công trình: Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi; Để có được phương án quy hoạch và thiết kế tốt nhất nhằm xây dựng công trình: Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi đẹp và có công năng sử dụng tối ưu nhất, UBND thành phố Quảng Ngãi thông báo mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Khu hành chính tập trung thành phố Quảng Ngãi.
2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi.
3. Hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp.
4. Thời gian:
+ Đăng tải thông tin mời thi tuyển từ ngày 20/8/2022 đến ngày 25/8/2022.
+ Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký dự thi và cung cấp thông tin, thể lệ cuộc thi từ ngày 20/8/2022 đến ngày 30/8/2022.
+ Thời gian thực hiện bài thi từ ngày 31/8/2022 đến ngày 14/10/2022.
+ Thời gian nộp bài dự thi trước 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2022 tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi (số 62 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
5. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí (gồm: Quy chế thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Kế hoạch thi tuyển, vị trí địa điểm xây dựng ...) tại địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi (số 62 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi và Cổng thông tin điện tử thành phố Quảng Ngãi.
6. Cơ cấu giá trị giải thưởng và mức hỗ trợ các phương án dự thi được đánh giá ở vòng 2 và không đạt giải như sau:
- Giải nhất (01 giải): 150.000.000 đồng;
- Giải nhì (01 giải) : 100.000.000 đồng;
- Giải ba (01 giải) : 50.000.000 đồng;
- Mức hỗ trợ : 20.000.000 đồng/1 phương án dự thi
(Chi phí hỗ trợ chỉ hỗ trợ cho các phương án dự thi được đánh giá đã qua vòng 1 và được đánh giá ở vòng 2 nhưng không đạt giải. Giá trị giải thưởng và mức hỗ trợ trên đã bao gồm các loại thuế phí theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.)
Đơn vị có phương án xếp hạng cao sẽ được ưu tiên lựa chọ thương thảo, ký hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc trúng tuyển không tiến hành hoặc từ chối tiến hành triển khai các bước tiếp theo thì chủ đầu tư sử dụng phương án kiến trúc trúng tuyển theo pháp luật về sở hữu trí tuệ và liên quan./.
------------------
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN QH VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH:
(Được thành lập tại Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 15/7/2022)
* Chủ tịch Hội đồng:
Mời ông: Đặng Kim Khôi, Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
* Phó Chủ tịch Hội đồng:
1. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Kỹ sư Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi;
2. Mời ông: Nguyễn Xuân Trung, Kiến Trúc sư, Phó Trưởng khoa Kiến trúc thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
* Thành viên Hội đồng:
1. Ông Bùi Đức Thuận, Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Giám đốc Ban Quản lý DA ĐT xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi;
2. Ông Bạch Khôi Nam, Thạc sỹ Kiến trúc sư, Phó Chánh Văn phòng thành phố Quảng Ngãi;
3. Ông Hoàng Ngô Khánh Phúc, Thạc sỹ Kiến trúc sư, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi;
4. Mời ông: Nguyễn Đăng Vũ, Tiến sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi;
5. Mời ông: Phạm Hoàng Việt, Kiến trúc sư, Phó Trưởng phòng Quy hoạch kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi;
6. Mời ông: Trần Bá Phước, Kiến trúc sư, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Ngãi;
7. Mời ông: Bùi Trọng Nhân, Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Ngãi;
8. Mời ông: Tạ Thành Hải, Kiến trúc sư, thành viên Hội Kiến trúc sư tỉnh Quảng Ngãi.

Tài liệu đính kèm: QĐ Quy che thi tuyen kien truc cong trinh.pdf