Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THÀNH ỦY CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG TÁC CÁN BỘ

21/03/2023 12:29    595

Vừa qua, tại hội trường UBND phường Nghĩa Lộ, Thành ủy Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Phước Hải – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố dự và trao các Quyết định.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thành Vĩnh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy – Trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố công bố hai quyết định luân chuyển cán bộ của Thành ủy. Theo đó đồng chí Nguyễn Thị Tài Định – Thành ủy viên – Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Nghĩa Lộ, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 22/3/2023. Điều động đồng chí Phạm Thị Minh Hương – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Nghĩa Lộ đến nhận công tác tại Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, kể từ ngày 22/3/2023, đồng thời là nhân sự giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trần Phước Hải – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng, kỳ vọng và mong muốn trong thời gian đến 02 đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ sớm tiếp cận với môi trường công tác mới, phát huy năng lực, cùng với tập thể cơ quan, đơn vị mới để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và hội đoàn thể.

Hình ảnh: Đồng chí Trần Phước Hải – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ hai đồng chí: Nguyễn Thị Tài Định – Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Lộ và Phạm Thị Minh Hương hứa trên cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể xây dựng đảng bộ chính quyền ở địa phương và hội phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh.

Hình ảnh: Trao các Quyết định tại buổi lễ

Văn Đạo