Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị định 03 ngày 05/9/2019 của Chính phủ

01/07/2023 07:29    220

Chiều ngày 30/6, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 về kết quả công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an thành phố, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Hình ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, bám sát Nghị định 03 ngày 05/9/2019 của Chính phủ và hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, của tỉnh, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự thành phố và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh, quốc phòng phục vụ tốt hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của thành phố; xây dựng lực lượng vũ trang của thành phố đoàn kết, gần gũi, gắn bó mật thiết góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân trong sạch, vững mạnh. Phối hợp vận động quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố; mở các lớp bồi dưỡng kiên thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng 3, 4 và học sinh sinh viên; phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biển, vùng trời, vùng biển đảo, không gian mạng…

Hình ảnh: Các đại biểu tham gia Hội nghị

 

Văn Đạo