Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi được tỉnh công nhận 5 sản phẩm OCOP đợt 1/2022

26/12/2022 15:29    336

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 01 năm 2022, thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025.

Đợt này, Thành phố Quảng Ngãi có 5 sản phẩm được công nhận gồm: 01 sản phẩm 4 sao là Chả mực Kitasea của Công ty TNHH MTV KITA xã Tịnh Khê và 4 sản phẩm 3 sao là: Cá bống sông Trà Phi Yến của bà Phạm Thị Yến xã Tịnh Ấn Tây; Chả lụa Lê Vinh và Chả bò Lê Vinh của ông Lê Văn Vinh xã Nghĩa Dũng; Chả cá đỏ Kitasea của Công ty TNHH MTV KITA xã Tịnh Khê. Như vậy, đến nay thành phố Quảng Ngãi được UBND tỉnh công nhận 17 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao. Đây là những sản phẩm mang tính đặc trưng của các vùng, miền trong chương trình mỗi xã một sản phẩm và đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu ở các địa phương.

Hoàng Doanh