Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi từng bước nhân rộng các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao

28/04/2022

Tại các buổi tiếp xúc cử tri giữa Đại biểu HĐND thành phố và xã phường, Cử tri các xã, phường kiến nghị UBND thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng các mô hình về cây, con, giống mới có giá trị kinh tế, phù hợp với địa phương để người dân học tập, phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ về giống cây trồng sản xuất vụ Đông xuân 2021-2022.

Thời gian qua, UBND thành phố đã triển khai thực hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thông qua kế hoạch khuyến nông hàng năm được duyệt. Kết quả thực hiện các mô hình đã làm thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa của các hộ nông dân; đồng thời áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm tăng năng suất, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể một số mô hình: Sản xuất lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu, quy mô 38,5 héc ta tại xã Nghĩa Dõng, Tịnh Ấn Tây, Tịnh Thiện và Tịnh Hòa; chăn nuôi gà ta thả đồi, thả vườn với quy mô 8.000 con tại xã Tịnh Ấn Đông, Tịnh Thiện và Tịnh Hòa; thụ tinh nhân tạo bò lai, đến nay tỷ lệ bò lai đạt trên 90% so với tổng đàn; nuôi ghép tôm sú với cá đối thương phẩm trong ao đất, với quy mô 8.200m2, tại xã Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa,…

Ngoài ra, đã thực hiện dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm sử dụng nguồn vốn phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018-2020 như: Dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn xã Tịnh Long, với diện tích 6,8 héc ta (trong đó, diện tích đã được chứng nhận VietGap 1,2 héc ta); xã Nghĩa Hà với diện tích 8,75 héc ta (diện tích đã được chứng nhận VietGap 3,95 héc ta); dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm trồng rau diếp cá tại xã Tịnh Châu, với diện tích 10,05 héc ta (diện tích đã được chứng nhận VietGap 2,6 héc ta); dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi thâm canh bò lai sinh sản và bò thịt chất lượng cao xã Tịnh An, Tịnh Hòa, Tịnh Thiện, với quy mô 324 con; dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm chế biến thủy, hải sản xã Tịnh Kỳ, nước mắm xã Nghĩa An,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các mô hình, dự án nông nghiệp còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Các mô hình sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ, hộ gia đình; sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh và lợi nhuận còn thấp, rủi ro cao; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thường xuyên xảy ra; công tác thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản thiếu, nông dân sản xuất tự phát nên dẫn đến tình trạng "được mùa mất giá" gây thiệt hại cho người nông dân.

Việc triển khai chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp chỉ dừng lại ở những mô hình, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, còn hiệu quả về ứng dụng nhân rộng mô hình đạt thấp, chưa sâu rộng.

Vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ, sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro nên các doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư.

Để phát triển và nhân rộng các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn thành phố trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND xã, phường triển khai thực hiện hình thành các vùng chuyên canh sản xuất tập trung trên cơ sở phát huy lợi thế tự nhiên của từng địa phương; từng bước xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; phát triển khai thác và nuôi trồng thủy sản tại các xã ven biển. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương, Tỉnh về nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về giống cây, vật nuôi do thiên tai, dịch bệnh xảy ra.

Quy hoạch đất dành cho phát triển nông nghiệp mang tính ổn định, lâu dài, gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới tiên tiến và tăng cường ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; khắc phục tình trạng manh mún về đất đai, sản xuất nhỏ lẻ gắn với thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn; tập trung xây dựng các mô hình liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản có chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Văn Đạo