Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026.

19/05/2021 16:22    202

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mục đích của Kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và  công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe kịp thời, hiệu quả cho các đại biểu, Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị được phân công tham gia phục vụ y tế cho bầu cử chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực, xây dựng các phương án để kịp thời ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Thủ trưởng các đơn vị cử các nhân viên y tế có tinh thần trách nhiệm, có kinh nghiệm trong lĩnh vực được phân công để phục vụ bầu cử. Nội dung của kế hoạch nêu rõ: Tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng về chất lượng vệ sinh ATTP, phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến các xã, phường, kết hợp với cổ động trực quan nhằm đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử. Thực hiện đúng hướng dẫn của Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Kế hoạch của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố về việc khám sức khỏe đối với cán bộ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn. Xây dựng Kế hoạch đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể , chi tiết trong các giai đoạn bầu cử, đó là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày bầu cử, trong ngày bầu cử và sau ngày bầu cử 23/5/2021. Thành phố cũng kiện toàn các đội cấp cứu cơ động, cấp cứu tại chỗ, vận chuyển người bệnh với đầy đủ trang thiết bị, thuốc, hóa chất, quần áo bảo hộ, khẩu trang… hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch bệnh; ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích hàng loạt; Bố trí tổ cấp cứu và xe cứu thương thường trực trong thời gian diễn ra bầu cử; sẵn sàng lực lượng để huy động khi có tình huống cấp cứu, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích xảy ra….Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng trước và trong thời gian tổ chức bầu cử; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ bầu cử và tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn thành phố đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cao điểm từ ngày 14 đến 30/5/2021. Xây dựng Kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, khử khuẩn và đảm bảo chất lượng nước phục vụ bầu cử. 100% các điểm bầu cử trên địa bàn đều áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động của cuộc bầu cử thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung, Khoảng cách, Khai báo y tế; 100% các điểm bầu cử được khử khuẩn bằng Cloramin B trước và sau cuộc bầu cử.

        UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành chức năng của thành phố nhằm phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại các khu vực, điểm bầu cử và hoạt động của cuộc bầu cử và kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vấn đề y tế, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho các ứng cử viên, cán bộ tham gia các tổ chức bầu cử và cử tri. Chủ động phương án hỗ trợ y tế và các biện pháp y tế phòng, chống dịch Covid-19 trong tình huống có dịch trên địa bàn thành phố./.

Văn Đạo