Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023

03/11/2023 07:29    316

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trong của công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; từ đó nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ ngày 03-04/11/2023; Tại Nhà Lễ tân Quảng Trường đường Phạm Văn Đồng. UBND thành phố sẽ tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023.

Tham dự Hội thi các xã, phường liên quân thành lập có 11 đội. Mỗi Đội dự thi gồm: từ 07 đến 12 người, là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Dưới hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 03 phần thi: Phần thi giới thiệu; Phần thi lý thuyết; Phần thi tiểu phẩm.

Với nội dung cơ bản về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; Các quy định về chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức… Các nội dung về xây dựng đô thị thông minh; phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến.

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi. Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số là dịp để cán bộ, công chức, viên chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Hình ảnh: Giấy mời và Chương trình Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023

 

 

Hoàng Doanh