Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

Chiều ngày 19/7/2022, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Phát huy chủ thể Nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, UBMTTQVN thành phố và xã, phường đã cùng Nhân dân xây dựng được 38 mô hình mới về tuyến phố văn minh và khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, có nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực như: “Zalo hộ gia đình” của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Chánh, mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” ở thôn Long Thành, thôn Hòa Bân (xã Tịnh Thiện); mô hình “Nuôi heo đất” xã Nghĩa Dũng; “Khu dân cư không đổ rác thải, nước thải ra môi trường” tại thôn Tân An, xã Nghĩa An, mô hình “Nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức tang lễ trên địa bàn xã Tịnh Long” (Tịnh Long). Góp phần thực hiện Nghị quyết 02NQ/TU ngày 19/8/2021 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 (khóa XVI) tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức phát động sự kiện “Tử tế với Sa Kỳ - Giai đoạn 4” với hơn 1.000 người ra quân làm sạch môi trường, thu gom 14 tấn rác thải các loại, đồng thời đã lắp đặt 02 camera giám sát, tặng 150 sọt đựng rác để tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Cũng trong 6 tháng đầu năm,  Quỹ Vì người nghèo thành phố vận động được gần 700 triệu đồng, trong đó đã hỗ trợ xây mới 14 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá 699 triệu đồng. Tiếp nhận và phân phối 1.617.800.000 đồng từ nguồn vận động hỗ trợ quà tết cho 3.439 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn chịu ảnh hưởng của bão, lụt. Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố còn tập trung chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận thành phố đã chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tham gia phản biện 05 dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIb tại các xã Tịnh Hòa và Tịnh Khê, thực hiện hạng mục xây dựng bãi hàng Ga Quảng Ngãi thuộc Dự án cải tạo nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2025, dự thảo 02 Nghị định về lĩnh vực Tín ngưỡng - Tôn giáo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Phước Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và xã, phường trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian đến, MTTQ Việt Nam thành phố cần thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động (trong đó phát huy hơn nữa Trang Thông tin điện tử của Mặt trận và các kênh thông tin khác) để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Mặt trận cùng các đoàn thể tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02, ngày 19/8/2021 của Thành ủy khóa XVI về tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tiếp tục nhân rộng các mô hình, tham gia cùng chính quyền xã, phường xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, có cây xanh, có hoa, có mô hình chiếu sáng đô thị, mô hình camera giám sát tại các khu vực công cộng, đảm bảo xanh, sạch, đẹp, không có rác thải, người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị; chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác vận động, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về lợi ích phòng bệnh của vắc xin phòng Covid – 19, khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch sốt xuất huyết đến tận các thôn, xóm, khu dân cư trên địa bàn./.

Mộc Miên