Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2022

23/06/2022

Chiều ngày 22/6/2022, tại Hội trường UBND thành phố, Thành ủy, UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Trọng UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Trần Phước Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; đồng chí Trà Thanh Danh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT thành phố và các thành viên Ban tổ chức diễn tập KVPT thành phố năm 2022.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về diễn tập KVPT thành phố; thông qua báo cáo công tác chuẩn bị, ý định diễn tập; công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập; Quyết định thành lập các Tiểu Ban giúp việc, Ban nội dung, Ban bảo đảm và Khung cán bộ tham gia diễn tập.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu về các nội dung như: Công tác xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo, hệ thống văn kiện của các cấp, các ngành; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau diễn tập; Công tác xây dựng khu căn cứ chiến đấu mô phỏng ở núi Đỉnh Vàng, xã Tịnh Ấn Đông bảo đảm tốt nhất cho diễn tập; Cân đối kinh phí cho việc thực hiện diễn tập, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí  v.v…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trà Thanh Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT thành phố đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cơ quan thường trực Ban chỉ huy Quân sự thành phố trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Đồng thời đề nghị, các cơ quan, đơn vị  nghiên cứu, rà soát lại các văn kiện, văn bản diễn tập và chuẩn bị văn kiện cho ngành mình tham gia diễn tập; tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, nhất là vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì, chủ chốt. Phải xác định nhiệm vụ diễn tập KVPT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố trong năm 2022 và là nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2020-2025; quá trình xây dựng văn kiện và thực hành diễn tập vận dụng linh hoạt, cụ thể và gắn với nhiệm vụ thực tế tại các cơ quan đơn vị, địa bàn tác chiến trong KVPT của thành phố; Rà soát lại các hạng mục, nội dung đầu tư xây dựng, đảm bảo vật chất, vũ khí, trang bị phục vụ diễn tập. Thành phố bố trí kinh phí một cách hiệu quả và tiết kiệm; Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong diễn tập và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị trong quá trình diễn tập.

 Giao cho Ban chỉ huy Quân sự thành phố là cơ quan trung tâm, hiệp đồng, giúp đỡ các cơ quan làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; các cấp, các ngành, ban đảng, mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong thành phố phải chủ động làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, cụ thể trên từng vai diễn, phấn đấu kết quả diễn tập đạt giỏi./.

Anh Quốc