Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi: Khai mạc kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/07/2022

Sáng ngày 28/7, HĐND thành phố Quảng Ngãi, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 9, đây là kỳ họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có các đồng chí Ngô Văn Trọng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi, Trà Thanh Danh Tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thành phố. Đồng chí Trần Phước Hải – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố và Phạm Xuân Sinh – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy – Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, đồng chí Trần Phước Hải – Phó Bí thư thường trực Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá: 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố. Song, được sự chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân ở thành phố, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đã phục hồi và đang trên đà phát triển. Tại kỳ họp này thành phố Quảng Ngãi sẽ tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2022.

Trong 06 tháng đầu của năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, các ngành kinh tế của Thành phố từng bước phục hồi và phát triển trở lại. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đã thực hiện trên 22 ngàn tỷ đồng, tăng 8,37% so với cùng kỳ năm 2021. Số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới ở tăng 47,8%, tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách Nhà nước tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và Nhân dân. Công tác chăm lo cho đối tượng chính sách, an sinh xã hội, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho Nhân dân được chú trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 06 tháng cuối của năm 2022, thành phố Quảng Ngãi sẽ tập trung thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2022. Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, Đề án "Tập trung nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Quảng Ngãi đến năm 2025. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo thu ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng của thành phố Quảng Ngãi sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố còn tập trung xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố… Qua đó, tập trung thảo luận, đánh giá những mặt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm.

Văn Đạo